Stichting Avonturenbos Groesbeek

Het beheer van het Avonturenbos is in handen van de Stichting Avonturenbos Groesbeek, in samenwerking met Staatsbosbeheer. De Stichting heeft drie taken:

Het bestuur bestaat uit:
Frank Velthuizen, voorzitter
Henny Brinkhof, secretaris
Dick Abma, penningmeester
Henk Klaassen, bestuurslid
Henri Zoetbrood, bestuurslid

Vriend worden van de Stichting
Het Avonturenbos wordt gerund door vrijwilligers. En kan ook alleen maar blijven bestaan door betrokkenheid van omwonenden en anderen die zich belangenloos willen inzetten. Steun dit initiatief en wordt vriend van het Avonturenbos. Het kost u slechts 3 euro per jaar. Met uw bijdrage kunnen we onderhoud plegen en (speel)materialen aanschaffen. De Stichting heeft geen betaalde arbeidskrachten in dienst.

Hoe wordt u vriend?
Heel gemakkelijk: Maak minimaal 3 euro (meer mag) over op bankrekening NL94 RABO 0114 3199 44 ten name van Stichting Avonturenbos Groesbeek en stuur tegelijkertijd een email naar info@avonturenbos.nl waarin u zich aanmeldt als vriend. Of nog gemakkelijker: geef uw bank een machtiging om jaarlijks het bedrag af te schrijven ten gunste van het Avonturenbos.

Fiscaal aftrekbare giften
De Stichting Avonturenbos Groesbeek is door de Belastingdienst erkend als zgn. algemeen nut beogende instelling (ANBI). Uw gift aan ons is daarom fiscaal aftrekbaar, wanneer deze aan de gebruikelijke voorwaarden van de fiscus voldoet.

Jaarverslag 2019

Archief Nieuwsbrieven
Onderstaande nieuwsbrieven zijn uitgebracht tijdens de ontwikkelingsfase van het Avonturenbos. Voor het meest recente nieuws kunt u terecht op onze facebookpagina.

Nieuwsbrief 7 – oktober 2013
Nieuwsbrief 6 – oktober 2012
Nieuwsbrief 5 – mei 2012
Nieuwsbrief 4 – december 2011
Nieuwsbrief 3 – november 2011
Nieuwsbrief 2 – mei 2011
Nieuwsbrief 1 – voorjaar 2011